Av. Esra Aydın Ekici

avesraaydinekici@enbursa.com

Bir haksız kazanç sağlama yöntemi: Şantaj suçu

17 Aralık 2019 Salı, 12:41

Enbursa.com'dan herkese merhabalar.

Bu haftaki konumuz basit görünen, ama cezaları ağır olan suçlardan olan şantaj.

Şantaj suçu özellikle tehditle karıştırılan, birçok suçla da birlikte işlenebilen, basit gözüken ama cezası ağır olan suçlardan biridir. Öncelikle Türk Ceza Kanunu'nda bu suçlar ne şekilde düzenlenmiş ona bakalım.:

"Şantaj Madde 107-

(1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) (Ek: 29/6/2005 - 5377/14 md.) Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur."

Şantaj suçu aslında basit olarak kişinin hakkı olan bir eylemi yapacağından veya yapmayacağından bahisle karşı tarafı belirli eylemlerde bulunmaya veya mağdurdan haksız kazanç sağlamaya çalışmak olarak tanımlanabilir. Kanunda da görüldüğü üzere farklı şekillerde yani farklı eylemlerle işlenebilmektedir. Yani bu suçun faili ya kendisinin hak sahibi olduğu veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağını veya yapmayacağını söyleyerek mağduru "kanuna aykırı bir şeyi yapmaya" ya da "yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya" zorlamakta ya da mağdurdan bu şekilde haksız kazanç sağlamaya çalışmaktadır.

Örneğin, ev sahibi kiracıya husumetli olduğum amcamın oğlunun dövmeme yardım etmezsen kira sözleşmeni uzatmam demesi halinde ev sahibinin kira sözleşmesini uzatmamam hakkı olduğu ve bu hakkı kullanmaması için kiracıyı kanuna aykırı bir eylem yapmaya zorlamaktadır.

Yine aynı şekilde kuaföre giden bir kadının bana istediğim her işlemi bedava yapmazsan uyuşturucu kullandığını ihbar ederim demesi halinde de yine şantaj suçu oluşacaktır. Kuaförün işlemleri bedava yapması bir yükümlülük değildir.

Devamla bir kişinin bana şu meblağ para vermezsen senin kocana gider patronunla ilişkin olduğunu söylerim demesi halinde de haksız kazanç sağlamaya çalıştığı için şantaj suçu oluşacaktır.

Bununla birlikte TCK 107/ 2 de ise şantaj suçunun özel hali düzenlenmiştir. Bu halde ise kendisine veya başkasına "haksız bir yarar sağlamak" amacıyla mağdurun şeref ve saygınlığına zarar verecek mahiyette olan hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken ise haksız yarar sağlamanın şart olmadığı hususudur. Tehditin mağdura ulaşması yeterlidir ve en önemlisi kimsenin bilmediği yani alenileşmemiş bir husus olması gereklidir. Örnek verirsek, bu suçun failinin mağdurun eski dönemde yaşadığı ve kimsenin bilmediği bir ilişkiyi, kendisiyle sevgili olması halinde anne babasına açıklamayacağını söylemesi halinde şantaj suçu oluşmuş olmaktadır.

Şantaj suçu ise şikayete bağlı bir suç değildir. Öğrenilmesi halinde savcılık kendiliğinden soruşturma yapmakla yükümlüdür. Bu şekilde şantaj suçunu işleyen fail 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Burada ki en önemli husus ise hapis veya para cezası değil failin hem hapis hem para cezası ile cezalandırılacağıdır.

Yine önemli bir husus ise şantaj suçunu oluşturan eylemler başka bir suça konu olursa hem şantajdan hem de diğer suçtan ceza alınabileceğidir. Şöyle ki, sevgilisinin uyurken çıplak fotoğraflarını çekip ayrılma esnasında bunları kullanacağını ayrılması halinde bunları herkese dağıtacağını söyleyen fail bakımından hem şantaj hem de haberi olmadan uyurken fotoğraflarını çektiği için özel hayatın gizliliğinden cezalandırılacaktır.

Haftaya başa bir konu ile görüşmek üzere.

Yazarın Diğer Yazıları

Tüm Yazılar