Av. Esra Aydın Ekici

avesraaydinekici@enbursa.com

Kadınlar artık boyun eğmesin!

21 Mayıs 2019 Salı, 09:43

Enbursa.com'dan herkese merhabalar.

Gün geçmiyor ki, bir kadın cinayeti haberiyle uyanmayalım. Daha dün Diyarbakır Barosu mensubu bir kadın meslektaşım boşanma aşamasında olan doktor eşi tarafından çocuklarının gözü önünde öldürüldü. Kadının toplumdaki yeri ve mevkiisi ne olursa olsun bunlara maalesef ki maruz kalıyor ve her geçen gün azalmasını umut ettiğimiz halde kadınların maruz kaldığı şiddet ve tehditler maalesef ki artıyor. Bu gün ki konumuz ise bu şekilde tehdit ve şiddete maruz kalan kadınların ne gibi haklara sahip olduğu.

Öncelikle şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca tedbir aldırma hakkı mevcuttur.

Hakim olayın ağırlığı, niteliği gibi çeşitli özelliklerine göre Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda sayılan tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun göreceği benzer önleyici tedbirlere hükmedebilecektir. Bu tedbirlerin neler olduğu aşağıda sayılmıştır. Şiddet gören veya görme ihtimali bulunan tehdit edilen kadınlar mahkemeye başvurarak aşağıdaki tedbirlerden bir ya da bir kaçına hükmedilmesini isteyebilecektir. Bunlar,

Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması,

Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması,

Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması,

Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi, korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve iş yerine yaklaşmaması,

Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi, korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi, bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi,

Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması, bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanmasıdır.

Bu tedbirlere uyulmaması veya ihlal edilmesi halinde ise ihlal eden kişi üç günden on güne kadar zorlama hapsine tabi tutulur. İhlalin tekrar edilmesi halinde zorlama hapsinin süresi on beş günden otuz güne kadar uzatılacaktır.

Bununla birlikte kadınlar fiziksel başta olmak üzere, psikolojik ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalmaktadır. Burada önemli olan bunların saklanmaması gerektiği hususudur. Her ne kadar toplumda yerleşmiş kocamdır yapar düşüncesi ve bu düşüncenin toplum tarafından mağdura dikte edilmeye çalışılması, ne yaptın da kocan seni dövdü beyanları suçu mağdura yükleme hali, kadını ekonomik olarak veya ortak çocukla tehdit ederek sindirmeye çalışılması yoğun olarak yaşansa da bunlara maruz kalan mağdur kadınlar en yakın karakola gidip şikayetçi olup darp raporu alarak hakkını arayabilirler. Kadınlar sustukça failler bu eylemlerini yapmaya nasıl olsa bir şey olmaz düşüncesi ile devam edeceklerdir. Bu sebeple artık kadınlar bu eylemlere boyun eğmesin. Haftaya başka bir konu ile görüşmek üzere.

Yazarın Diğer Yazıları

Tüm Yazılar