Özgür Erdursun

Sosyal güvenlikte beklentiler

07 Mart 2020 Cumartesi, 11:19

Bu yazımızda halkın çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sisteminden beklentileri arasında yer alan iki ayrı konuyu ele alacağız.

KADINLARDA DOĞUM BORÇLANMASI

Çalışma hayatında kadınlara 01/10/2008 tarihinde doğum borçlanması hakkı verildi. Daha sonra da bazı düzenlemeler yapıldı. Mevcut durumda kadınların 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yaparak, prim günü satın almaları sağlandı.

ANCAK;

Doğum borçlanmasından tüm annelerin, hatta tıbben çocuk sahibi olma imkanı bulunmayan evli tüm kadınların yararlanması gerekmektedir.

HAK SAHİPLERİNDE 900 GÜN

Sigortalının ölümü halinde dul eş ve yetim çocuklarına belli şartları taşımaları durumunda hak sahibi olarak dul ve yetim aylığı bağlanmaktadır.

SSK'lı bir sigortalının ölümü durumunda hak sahibi olan dul eşi ve yetim çocuklarına aylık bağlanabilmesi için ölen sigortalının yaşarken en az 900 günü ve 5 yıllık sigortalılık süresinin olması gerekir.

900 günü olmayanların hizmet borçlanması ile (askerlik, doğum, yurtdışı gibi) kanunda belirlenmiş borçlanma haklarından yararlanarak, prim gün sayısını 1800 güne tamamlaması ve böylece hak sahiplerine maaş bağlanacağı 01/10/2008 tarihinde yapılan düzenleme ile belirlenmiştir.

01/10/2008 tarihine kadar 900 günü olmayan sigortalının hak sahipleri borçlanmalar ile 900 güne tamamlanarak dul ve yetim aylığından yararlanmaktaydı.

900 günü olmayan ölen sigortalının hak sahiplerinin sağken 900 günü yoksa borçlanmalar ile 900 güne değil de 1800 güne sigorta prim gün sayısını tamamlanmasının istenmesi aslında dul ve yetimlere aylık bağlamamak için öne sürülen tamamlaması imkansız bir durum ortaya koymuş ve bu durum binlerce dul ve yetim çocuğun Anayasamızda belirtilen Sosyal Devlet olmamız gereği yararlanması gereken aylıklardan yararlanmasını engellemiştir.

Ölen sigortalının 900 günü yoksa borçlanmalar ile 900 günü tamamlaması durumunda dul ve yetim aylığına hak kazanması sağlanmalıdır.

Yazarın Diğer Yazıları

Tüm Yazılar